Het begeleiden van MKB-bedrijven en andere organisaties met strategie-ontwikkeling behoort tot de kernactiviteiten van mijn bureau. Voor ieder bedrijf is het van belang om, gezien de voortdurend veranderende omstandigheden, regelmatig de koers te herzien. De essentie van strategie-ontwikkeling is: waar sta je voor en waar ga je voor? Door middel van een aantal brainstormsessies met relevante personen uit de organisatie worden allereerst onder meer visie, missie, sterke punten, verbeterpunten, kernvaardigheden, kansen en bedreigingen in kaart gebracht. Bestaande en mogelijk nieuwe marktsegmenten worden gezamenlijk geanalyseerd op marktaantrekkelijkheid en concurrentiekracht. Zonodig wordt klanttevredenheidsonderzoek verricht. Op basis van al deze informatie worden de doelstellingen op diverse terreinen vastgesteld tot een compleet strategisch plan. Indien nodig wordt ook een aanpak voor de marktbenadering samengesteld. Projecten op dit gebied worden altijd afgerond met een concreet actieplan. In sommige gevallen wordt ondersteuning geboden bij de uitvoering van bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld de benadering van de markt.

De afgelopen 20 jaar zijn talloze bedrijven geholpen met de ontwikkeling van hun strategie. Voorbeelden zijn: een groothandel in verlichting, twee spuitgietbedrijven, een rondslijperij, een producent van betonmallen, een producent van "fire training products", een electrotechnische groothandel, een milieu-advies bureau, een bakkerij, een producent van industriële verpakkingen, een cateraar, een producent van hydraulische systemen, een producent van valbeveiligingen en vele andere.

In opdracht van de gemeente Delft is in 2002-2003 gedurende een half jaar een werkgroep geleid, die moest komen tot een bedrijfsplan voor de samenvoeging van de bibliotheek, cd-uitleen en kunstuitleen. Inmiddels is de mediatheek in Delft sinds enkele jaren in bedrijf onder de naam DOK.