Op het gebied van marketing & acquisitie worden MKB-bedrijven en organisaties ondersteund met actieve marktbenadering, klanttevredenheidsonderzoek en oriënterend marktonderzoek.

Het actief zoeken en benaderen van mogelijk nieuwe klanten voor MKB-bedrijven wordt in drie fasen uitgevoerd.
Allereerst worden de belangrijkste strategische aspecten in kaart gebracht: wat zijn je doelstellingen als bedrijf, wat wil je ten aanzien van de marktbenadering bereiken, wat zijn je sterke punten en verbeterpunten, waar liggen kansen, met welke bedreigingen heb je te maken. Vervolgens worden de prioriteiten van het marketing-plan vastgesteld: welke huidige en mogelijk nieuwe marktsegmenten zijn het meest aantrekkelijk en hoe is je concurrentiekracht in die markten, waarin onderscheid je je van je concurrenten in die markten, hoe ga je een en ander aanpakken, welk budget is daar voor nodig? Op basis van daarvan worden tenslotte bedrijfs- en contactgegevens verzameld van relevante beslissers in de markt, die vervolgens actief worden benaderd met het doel te komen tot een kennismakingsgesprek of offertes.
Projecten op dit gebied zijn verricht voor onder meer spuitgietbedrijven, een rondslijperij (benadering Belgische markt), een producent van brandwerende ventilatieroosters (benadering van zowel de Nederlandse als de Engelse markt) en een producent van houten transportverpakkingen.

Klanttevredenheidsonderzoek wordt verricht volgens een unieke methode, waarbij allereerst een overzicht met relevante aspecten wordt samengesteld. Klanten wordt vervolgens op die aspecten een oordeel gevraagd over zowel de eigen prestatie als die van een concurrent. Vervolgens wordt gevraagd, hoe belangrijk men het desbetreffende aspect vindt. Zodoende ontstaat er een duidelijk beeld van de eigen prestatie ten opzichte van die van de concurrent en het belang daarvan. Op basis van de uitkomsten wordt duidelijk zichtbaar, waar verbeteringen mogelijk zijn. Klanttevredenheidsonderzoeken volgens deze methodiek zijn verricht voor onder meer een groothandel in verlichting, een handelsonderneming in elektromotoren, een arbo-technisch adviesbureau, een elektrotechnische groothandel en een producent van houten transportverpakkingen

Oriënterend marktonderzoek wordt verricht om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de haalbaarheid van nieuwe producten, nieuwe bedrijvigheid of het benaderen van nieuwe markten.  Marktonderzoek is tot heden onder meer verricht voor een toeleverancier op het gebied van inkjet-technologie (internationaal onderzoek en acquisitie), voor Hoogovens (onderzoek Europese markt voor een aluminiumsandwichmateriaal). Daarnaast is de haalbaarheid van een nieuw bedrijf op het gebied van thermoforming, van een nieuw bedrijf op het gebied van lasersnijden, en van nieuwe activiteiten en producten voor enkele sociale werkvoorzieningen onderzocht.


In april 2009 is er in het magazine Kunststof en Rubber een artikel verschenen over actieve marktbenadering volgens bovenstaande methode bij MAFA Plastics in Delft.
Het volledige artikel is hier als pdf te lezen.