Tot de activiteiten behoort het organiseren en (bege)leiden van brainstormsessies. Creativiteitstechnieken vormen een belangrijk middel om doelstellingen binnen bedrijven, organisaties en projecten te realiseren. Op alle denkbare terreinen, van marketing tot productontwikkeling, binnen de dienstverlening (bijvoorbeeld verkeer en vervoer) en dergelijke blijken standaardoplossingen vaak niet meer te voldoen. Creativiteit vormt dan een hulpmiddel om impasses in het denken te doorbreken en unieke concepten te genereren.

Tot heden zijn brainstormsessies geleid voor onder meer Academisch Ziekenhuis VU, Amsterdam Airport Schiphol, Betonwarenfabriek Urmond, Bewoners Organisatie Spangen, Hal & Co, Hartman Groep, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Industriebank LIOF, Kinetron, Label Producties, Océ Nederland, RBB Dakpannen, Rijkswaterstaat, Ronald Naar, Smile Plastics, Steenkolenmijn Valkenburg, De Straat Milieu-adviseurs, Syntens, Vitelec, Watco Roosendaal, Waterschap Hollandse Delta.

Voor bedrijven en andere organisaties wordt op verzoek een cursus rond creativiteitstechnieken gegeven, gericht op het ontwikkelen van vaardigheden die helpen om
- vraagstukken op een vernieuwende manier te benaderen
- de kansen te vergroten om originele ideeeën te genereren waar en wanneer daar behoefte aan is
- het uitvoeren van plannen te stimuleren
- samenwerkende teamleden tot positieve resultaten te laten komen.
De cursus wordt gegeven aan groepen van 6 tot 12 personen. Nadere informatie op aanvraag.